این نوع از سیلیکاژل نیز در دسته سیلیکاژل های دارای شاخص رنگی(اندیکاتور دار) قرار می گیرند که رنگ نارنجی آن ناشی از استفاده از ماده متیل بنفش در فرآیند تولید می باشد. این ماده نیز مشابه سیلیکاژل آبی رنگ پس از جذب رطوبت تغییر رنگ داده و به رنگ سبز گرایش پیدا می‌کند. سیلیکاژل نارنجی به علت نداشتن خطرات موجود در سیلیکاژل آبی رنگ به علت استفاده از ماده کبالت کلراید بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در صنایع غذایی به شدت مورد استفاده است.

دسته‌ها: Aragel

فروش (واتس اپ): 4998 093 0921