سيليكاژل چيست:

سیلیکاژل جاذب رطوبت می باشد که با نام لاتین Silica Gel شناخته می گردد. این ماده دارای شکل چهاروجهی متشکل از دی اکسید سیلیسیم بوده که به صورت گرانول و شکسته تولید خواهد شد. از انواع این محصول می توان به انواع آبی، نارنجی، بی رنگ و دو نوع WS و H اشاره نمود. به منظور جداسازی هیدروکربن، سولفور و سایز فلزات در خطوط گاز مورد استفاده قرار داده می شود.

این محصول همچنین از طریق ایجاد پیوند مابین هیدروژن باعث جذب آمین، فنول، الکل و آب می شود که از مزایایی خوبی در جذب رطوبت با سایر جاذب ها همچون زئولایت و آلومینا می باشد.

سیلیکاژل

سیلیکاژل از کجا بخریم

از سایر کاربردهای دیگر این محصول می توان به قابلیت آن در احیاء نام برد به نحوی که در شرایط حرارت دادن تا دمای 150 درجه مجدادا مورد استفاده قرار می گیرد و این در حالی می باشد که زئولایت به عنوان محصولی دیگر در جذب می بایست تا دمای بسیار بالاتر حرارت داده شود. این مورد نیز از دیگر مزایایی مناسب این محصول در رطوبت گیر در مقایسه با زئولایت است.

از اولین کاربردهای این محصول می توان به استفاده از آن در جنگ جهانی اول و دوم اشاره کرد. سیلیکاژل در جنگ با استفاده از کاربرد آن در جلوگیری از بخار در ماسک اشک آور، تجهیزات نظامی و مقابله با رطوبت در پنیسیلین استفاده خواهد شد. از سیلیکاژل همچنین از آنجایی که قابلیت جذب بالای 40 درصد از خود دارد د صنایعی همانند گاز، پتروشیمی و نفت استفاده می شود.

مشخصات فیزیکی سیلیکاژل:

این ماده از طریق ترکیب اسید سولفوریک و سیلیکات سدیم تولید شده و دارای ساختاری سه بعدی از خود می باشد. این محصول بی بو، سمی و غیر قابل اشتعال می باشد که موجب خوردگی فلزات نخواهد شد و از خود گاز منتشر نمی سازد.

خرید سیلیکاژل نارنجی

خرید سیلیکاژل نارنجی

سیلیکاژل میتواند مجدد احیا گردیده و در هر احیاء عملکرد آن به میزان 5 الی 10 درصد کاهش پیدا می کند.دمای مناسب این محصول 25 درجه سانتی گراد می باشد و عملکرد آن در دمای بالاتر نیز افت خواهد کرد.

در زمانی که رطوبت پایین است ذرات کوچک این محصول فشار بخار را جذب و مقدار فشار بخار افزایش خواهد یافت. ذرات بزرگتر این محصول نیز قابلیت جذب رطوبت را از خود دارد. ساختار این محوصل به شکل بی نظم و متخلخل می باشد. این ماده سطح وسیعی از خود وجود خواهد آورد که در تراکم و جذب مویرگی تاثیر به سزایی از خود دارد. همچنین عملکرد این محصول همانند اسفنج بوده که حاوی میلیون ها ذره میکروسکوپی می باشد.

قیمت سیلیکاژل صنعتی

فروش (واتس اپ): 4998 093 0921